Totka Štefan, ing
Číslo mobilního telefonu: +420 723 741 944

Informace: D: vlaška koroptví
E: exoti